Sovi myymäläkäynti asiantuntijalle

Tulisija ja paloturvallisuus – varaudu merkittävimpiin tulipalojen riskitekijöihin

7.9.2021
paloturvallisuusriski-tomi-lindell-unelmauunit-cropped

Tulisijat ja paloturvallisuus ovat saumattomasti käsi kädessä kulkeva aihe, jota jokaisen tulisijan omistajan ja sellaisten, joille takan hankkiminen on ajankohtaista, tulisi harkita tarkkaan. Asioista kannattaa ottaa selvää etukäteen kääntymällä asiantuntevan ammattilaisen puoleen.

Tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuutta selvitettiin Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n ja Industria Oy:n toteuttamassa hankkeessa, joka päättyi marraskuussa 2020. Muun muassa Palosuojelurahaston sekä Ympäristö- ja Sisäministeriöiden rahoittama roadshow- ja neuvontahanke kartoitti tulisijojen ja savupiippujen riskitekijät sekä etsi niihin ratkaisuja.

Hankkeen aikana selvisi, että tulisijan sekä savupiipun asentamiseen ja toteutukseen liittyvät tekijät arvioitiin selkeästi merkittävimmiksi riskitekijöiksi paloturvallisuuden kannalta. Tällaisia olivat esimerkiksi riittämättömät suojaetäisyydet, tulisijan tai savupiipun uusiminen sekä yläpohjan läpiviennin toteutus.

Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY:n mukaan suurin syttymissyy tulisijoista tai savupiipuista syntyneissä vahingoissa Suomessa on virheellisesti asennettu tulisija tai savupiippu tai toistensa kanssa yhteen sopimattomat tuotteet. Valitettavan monessa rakennuksessa kuitenkin on edelleen paljon vanhoja, turvallisuutensa puolesta kyseenalaisia metallisavupiippuja – usein kotikutoisia, aikansa eläneitä tee-se-itse-viritelmiä.

Paloturvallinen takka on rakennuttajan vastuulla

Vastuussa asennusvaiheeseen liittyvästä paloturvallisuudesta on rakennushankkeeseen ryhtyvä taho, joka useimmiten tarkoittaa esimerkiksi omakotitaloa rakentavaa perhettä. Keskivertorakennuttajalla harvemmin on tarvittavaa tietämystä savupiippuja ja tulisijoja koskevista nykymääräyksistä ja ohjeista. Edes rakennusammattilaisillakaan ei välttämättä ole tuo tietotaito ajan tasalla.

Tällöin onkin suositeltavaa suunnitella asetusten ja määräysten mukainen tulisija yhdessä ammattilaisen kanssa. Kokenut asiantuntija osaa arvioida asennuspaikan mukaiset tarvittavat työt ja tarvikkeet, jotta puun polttaminen takassa onnistuu turvallisesti ja ympäristöä turhaan päästöillä kuormittamatta. Esimerkiksi turvallisen ja toimivan savuhormin valinta on olennainen osa paloturvallisuuden varmistamista.

Ympäristöministeriön vaatimuksien lisäksi monia muita savupiippujen paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja tulisi ottaa huomioon, joita TSY on listannut kattavasti sivuillaan. TSY painottaakin kääntymään nuohoojan tai savupiippu-/tulisija-asiantuntijan puoleen, jolta saa tietoa ja suosituksia muun muassa vanhan tulisijan tai metallisavupiipun uusimisesta tai korjaustarpeesta.

Asianmukaisesti asennetut tulisijat, hormit ja palomuurit ovat vakuutuksen ottajan kannalta myös erityisen tärkeitä mahdollisen tulipalon ja siitä aiheutuvien vahinkojen sattuessa. Kokenut asiantuntija takaa viimeisimpiä määräyksiä noudattavat valmistelu- ja asennustyöt tulisijalle ja savupiipulle, jotka yleensä asennetaan samanaikaisesti. Tällöin välttää vakuutusyhtiöiden todennäköiset rajaukset korvausten ulkopuolelle.

Apua ammattilaiselta: takan asennus ja savupiipun nuohous

Rakennusvaiheen paloturvallisuuteen liittyvien tekijöiden varmistamisen lisäksi myös tulisijan käyttöön ja huoltoon liittyvien paloriskien ehkäisemisen kanssa on syytä olla valveutunut. Se on myös kustannusten puolesta järkevää, sillä oikein käytettyinä ja huollettuina laadukkaasti valmistettujen takkojen ja tulisijojen sekä savupiippujen käyttöikä on normaaliolosuhteissa useita kymmeniä vuosia.

Nuohous on yksi merkittävimmistä huoltotoimenpiteistä, joka on asuinkiinteistön omistajan lakisääteisellä vastuulla. Nuohouksesta onkin huolehdittava siten, että tulisijat hormeineen nuohotaan alan ammattitutkinnon suorittaneen henkilön toimesta kerran vuodessa. Muussa kuin ympärivuotisessa käytössä olevissa loma-asunnoissa nuohous tulee suorittaa kolmen vuoden välein.

Mikäli mökki on muuttunut säännöllisessä käytössä olevaksi asuinsijaksi esimerkiksi koronavaikutusten takia, kannattaa harkita nuohousta useammin. Huomioi myös, että mikäli rakennuksen tulisijat ja hormit ovat olleet yli kolme vuotta käyttämättä tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkastettava ja nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa.

Kaikki paloturvallisuutta heikentävät viat tai puutteet, jotka nuohooja kirjallisesti ilmoittaa, on korjattava ennen kuin tulisijaa saa uudelleen käyttää. Muistisääntönä voi pitää, ettei oikein nuohotussa ja toimivassa savuhormissa syty nokipaloja.

Takka ja sen paloturvallinen käyttö

Sisäministeriö arvioi, että Suomessa on kaikkiaan noin 1,3 miljoonaa nuohottavaa kiinteistöä, joissa on yhteensä noin 3,5 miljoonaa tulisijaa. Riskialttiita kohteita riittää siis runsaasti ympäri maata.  LähiTapiolan tilastojen mukaan Suomessa tapahtuu yli 600 tulisijasta lähtevää tulipaloa vuosittain.

Siispä asianmukaisen nuohouksen lisäksi takkojen ja muiden tulisijojen käyttö tulisikin aina suunnitella paloturvallisuuden kannalta:

 • Tulisijojen, hormien ja palomuurien käyttöönotto edellyttää palo- tai rakennusviranomaisten hyväksymistä. Mikäli niissä on puutteellisuuksia, ei niitä saa käyttää ennen palo- tai rakennusviranomaisen tarkastusta ja uudelleen käyttöön hyväksymistä.
 • Varmista, että puunpoltto ja takan lämmitys tehdään oikein ja puhtaasti palavana.
 • Tulisijojen, hormien ja palomuurien käyttöturvallisuutta tulee jatkuvasti valvoa pitämällä paloherkät materiaalit riittävän loitolla tulisijasta. Älä jätä ruokaa liedelle valvomatta.
 • Tulentekovälineet tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
 • Kytemisvaaran vuoksi tulisijasta poistettu tuhka tulee rakennuksessa ja sen läheisyydessä säilyttää palamattomassa kannellisessa astiassa, kunnes tuhka on täysin jäähtynyt. Se voi nimittäin pahimmillaan kyteä kuumana parikin päivää lämmityksen jälkeen.
 • Lattialasilla tai peltisuojalla voi varautua tulisijasta lentäviin kipinöihin ja kekäleisiin.

Huomioi myös muistilista tulipalojen ehkäisemiseksi:

 • Tarkista, että kodissasi on toimiva palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliötä kohden ja testaa niitä säännöllisesti.
 • Hanki kotiisi alan ammattilaisten suosittelema 6 kg:n kalvovaahto- tai jauhesammutin ja sammutuspeite. Varmista näiden toimivuus.
 • Varmista kodin poistumistiet, mukaan lukien varatietikkaat tarvittaessa.
 • Varmista, että kaikki perheenjäsenet tietävät, missä alkusammutuslaitteita säilytetään ja osaavat käyttää niitä.
 • Noudata vakuutusyhtiösi ohjeistusta tulipalon sattuessa.
 • Uutta tulisijaa hankkiessa turvaudu asiantuntevan ammattilaisen tietämykseen ja kokemukseen.

 

Turvallisia hetkiä takkojen ja tulisijojen lämmössä!

Tomi Lindell
Takkahuone Helsinki

Sovi myymäläkäynti asiantuntijalle