Frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna som ställs till oss. Ifall du har någonting att fråga utanför vår kundservices öppettider, kan du möjligen hitta svar på denna sida.

I nybyggnader krävs det att spisen är ritad i bygglovsritningar av en konstruktör. Ifall det finns ett saneringsobjekt i din fastighet, bör ett åtgärdstillstånd eller bygglov för en spis ansökas från byggnadstillsyn. Om det redan finns en gammal eldstad i din fastighet och den rivs ner, ett nytt bygglov behöver inte ansöks. Enbart en tom plats för eldstaden ger inte ännu en rättighet att montera en spis eller skorsten där det inte har funnits förut.

Leveranstid för en spis är vanligtvis 3–4 veckor. Den exakta leveransveckan fastställs först när beställningen inkommer till fabriken. Ju tidigare skede spisen beställs, desto exaktare kan spisen levereras på den önskade veckan.

Det är möjligt att montera spis nästan vart som helst med dagens lättskorstenar. Den enda begränsningen är golvets bärförmåga med värmelagrande spisar, och att skorstensgenomföringen måste falla mellan takstolar.

Nej, endast själva eldstaden ingår i priset. Skorstenens anslutningsrör ingår inte heller automatiskt i priset.

En skorsten kostar ungefär 250–300 € / meter. Priset på skorstenen består dock av många saker, såsom materialet på vattentak och antalet genomföringar (1 eller 2 våningar). Ungefär en fem meters murad skorsten kostar ungefär 1 500 – 2 000€.

Om en spis och en skorsten väger totalt under 300 kg, behöver man normalt inte förstärka golvet. Ifall golvet är av gjuten plattakan vikten vara under 400kg. När produkten väger mer än 500 kg, är det lämpligt att göra en uppskattning om man ska förstärka golvet.

En spis behöver alltid förbränningsluft. Luften som en spis kräver varierar beroende på spisens kapacitet, dock minst 10 m³/kW. Äldre hus inte nödvändigtvis behöver separat ersättningsluft, men ett kontrollerat förbränningsluftintag är alltid bättre än luft som kommer in mellan strukturer. I nybyggnader och fastigheter med mekaniskt undertryck är det nödvändigt att separat föra in förbränningsluft under spisen. Detta är viktigt med tanke på spisens funktion.

I princip drar dagens ”färdiga spisar” alltid bra. Många saker kan dock påverka det; förbränningsluft, skorstenslängd, väder (lågtryck), var huset ligger (vind, hus under en backe). Att elda i eldstad på rätt sätt är mycket viktigt, speciellt för dagens gastäta spisar.

Det finns inget rätt svar på det här. Den rätta eldstaden kartläggs enligt dina behov, det påverkas av övrigt uppvärmningssystem, uppvärmningsyta, användningssyfte och hurdana fördelar man vill ha av spisen.

Ja, åtminstone för tillfället. I Finland finns det inga föreskrifter gällande vem kan montera en eldstad. Några tillverkare kräver att monteringen utförs av en auktoriserad montör på grund av garantifrågor.

Nej, inte alla. Spisens vikt och konstruktionsplanering är väsentliga delar av värmelagrande. Du kan även välja ett separat värmelagrande Powerstone-värmemagasin för mer effekt. Magasinet finns som tillbehör för de flesta spisar.

I princip måste kunden se till själv att de levererade produkterna är skyddade från vädret. Ifall produkterna har köpts monterade, kan vi komma överens om produkternas bärning inne till huset.

Tillståndsavgifter eller andra nödvändiga avgiftsbelagda dokument ingår inte i spisens pris. Kunden måste själv betala handlingsavgiftbygglovsritningar och planer. För skorstenens genomföring kan vi erbjuda översiktsbilder som kan vidarebefordras till byggnadstillsynen. Byggnadstillsynen beslutar om översiktsbilder kan användas som genomföringsbilder.

Spis och skorsten kan monteras i en färdig byggnad. Lättast går det dock vid byggfaseninnan blåsull sätts på plats. Det beror främst på spismodellen när spisen är mest lönsamt att monteras; på golvgjutning eller först på färdigt golvmaterial. Fråga din lokala spishandlare för mer information.

Vi kan avtala om ett betalningssätt som bäst passar dig. Om du inte vill betala på förhand, lämna in din personbeteckning i butiken, och om det finns inga anteckningar om betalningsstörningar, går det bra att betala spisen med faktura efter leveransen.

Alla moderna spisar är i princip planerade att används med stängd lucka. Ifall du vill exempelvis grilla korv i spisen, kan du göra det med hjälp av följande tips: vänta tills det finns bara glöd kvar, och glänta på luckan långsamt så att luftströmmen inne i spisen tar slut. Grilla korv med en korvpinne eller på ett grillgaller som kan skaffas som tillbehör. Även gryträtter går att tillverka i en del av våra ugnar. Fråga din lokala spishandlare för mer information.