Rivningstjänst

Visst kan man riva ner spisen själv. Lättare är det dock att låta de professionella sköta rivningen. De vet hurdana slags skydd behövs, så att dammet och sotet inte sprider sig runt i bostaden. Det tar oftast 1–2 dagar att ta ner spisen vilket inkluderar borttagning av skräp. Ofta kan den nya spisen vara mindre än den gamla, vilket betyder att ibland behöver eldstaden också renovering. Renoveringen kan inkludera bl.a. skivinklädnad, utjämning, målning eller plattläggning. Takkahuones rivningstjänst omfattar allt som har med rivning av spisar att göra.

Kontakta oss