Sovi myymäläkäynti asiantuntijalle

Om Oss

Vilka är vi?

Takkahuone är en företagskedja som är verksam i Finland och specialiserar sig på eldstäder och skorstenar samt försäljning och installation av dessa.

Takkahuone verkar på 17 olika platser i Finland, förutom flera “satellitpunkter”. Den sammanlagda ytan av Takkahuones butiker är 2 620 kvadratmeter och Takkahuone har 750 modellugnar utställda. Takkahuones kunder betjänas av 26 erfarna proffs på området.

Historia

Takkahuones historia går tillbaka till 2011. I Markaryd, Sverige, fördes de första diskussionerna om sammanslagning av eldstadsbutiker till en, landstäckande detaljhandelskedja. På den tiden fanns redan liknande specialbutikskedjor på andra håll i Europa.

Tanken var att kombinera ett brett utbud av produkter, kunskap och kompetens till ett fungerande, rikstäckande servicepaket. Grundtanken med Takkahuones verksamhet var också att höja utbudet och tjänsterna till europeisk nivå. Genom sammanslagningen av specialbutiker kan Takkahuones medlemsbutiker betjäna både konsument- och företagskunder bättre och mer effektivt. Takkahuone erbjuder sina kunder det bredaste urvalet av eldstäder i Finland och genom det fler alternativ för att välja eldstad och skorsten.

Varför välja oss?

Det finns många eldstäder med olika egenskaper på marknaden och att välja eldstad kan vara svårt för den oerfarna.

På Takkahuone är säljarens uppgift att underlätta urvalsprocessen genom att lyssna på kunden och kartlägga alternativen. Vårt mål är att kunden enkelt och säkert ska hitta rätt eldstad och rökkanal för eget bruk.

Som rikstäckande kedja är det även möjligt för oss att erbjuda en installationstjänst någon annanstans än din hemort.

Boka et butiksbesök