Sovi myymäläkäynti asiantuntijalle

Ecodesign standardi tulee, mitä se tarkoittaa?

14.10.2021
2022-eco-desing

Pellettien ja puun ympäristöystävällinen luonne on kiistaton. Näillä uusiutuvilla polttoaineilla on olennaisesti neutraali vaikutus ilmakehän hiilidioksidipäästöihin ja ne mahdollistavat 95% pienemmät hiilidioksidipäästöt verrattuna perinteisen fossiilisen polttoaineen, kuten kaasun tai hiilen käyttöön.

Toisaalta, jos ne poltetaan teknisesti vanhentuneissa takoissa ne voivat vaikuttaa ilman laatuun, erityisesti hiukkaspäästöjen ja palamattomien kaasujen osalta. Vanhentuneiden laitteiden asteittainen korvaaminen uusimman sukupolven takoilla vähentäisi merkittävästi tätä vaikutusta.

Euroopan unioni ottaa käyttöön ympäristöystävälliset suunnittelukriteerit nyt myös biomassalämmöntuottajille. Valmistajien on noudatettava niitä, ja ne parantavat Euroopan markkinoille saatettujen uusien biomassatuotteiden ympäristönsuojelun tasoa ja vähentävät haitallisia päästöjä ilmakehään.

Ecodesign standardin vaatimukset tulevat voimaan 28 EU:n jäsenvaltiossa ja kaikissa EES (European Economic Space) -maissa 1. tammikuuta 2022 (EU -asetus 2015/1185. Standardi kattaa kiertoilmatakat, varaavat takat, kamiinat, puuliedet eli lähtökohtaisesti kaikki puupolttoiset lämmityslaitteet. Poikkeuksena Ecodesign standardi ei koske kiukaita eikä leivinuuneja koska niille ei ole olemassa harmonisoitua testi standardia EU alueella.

Ecodesign standardin asetukset määrittelevät vähimmäisvaatimukset, jotka lämmitykseen käytettävällä kiinteällä polttoaineella toimivien tuotteiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda EU:n markkinoille. Nämä vaatimukset liittyvät kahteen näkökohtaan, jotka on tunnistettu tärkeiksi ympäristön kannalta:

  • Energiatehokkuus
  • hiukkaspäästöt (PM), kaasumaiset orgaaniset yhdisteet (OGC), hiilimonoksidi (CO) ja typpioksidit (NOx).

Vain ympäristöystävällisiä takkoja EU:ssa vuodesta 2022 alkaen?

Ecodesign standardi parantaa huomattavasti myytävissä olevien tuotteiden energiatehokkuutta ja puhdasta palamista erityisesti Suomessa, missä vaatimukset takkojen osalta ovat olleet yhdet Euroopan alhaisimmista.

Kaikki Takkahuoneen valikoimassa olevat tuotteet ovat alittaneet tulevat päästövaatimukset jo ennestään eikä asetus tuo toimintaamme tai valikoimaamme muutoksia.

Monilla kotimaisilla valmistajilla on kova kiire tällä hetkellä testauttaa tuotteita ja parantaa niiden palotekniikkaa vastaamaan tuleviin vaatimuksiin. Monet valmistajat tulevat myös supistamaan valikoimiaan merkittävästi.

Porsaanreikä joka Ecodesign standardiin valitettavasti tulee jäämään on paikallaan muuratut tulisijat. Niille ei ole olemassa harmonisoitua testi standardia joten niitä asetus ei koske. Näiden takkojen osalta onkin suositeltavaa käyttää tarkkaa harkintaa sellaista hankittaessa, sillä on mahdollista että asiaan tulee muutos. Ympäristöasioita edistetään nyt EU alueella erittäin kovaa tahtia ja esimerkiksi Saksassa jo nuohoojat mittaavat takkojen päästöjä ja tarvittaessa asettavat niitä käyttökieltoon.

Takkahuone Espoo

Jaakko Raanimo

Sovi myymäläkäynti asiantuntijalle