Sovi myymäläkäynti asiantuntijalle

Takka on sijoitus tulevaisuuteen

30.11.2023
contura-i8g-three-sides-fireplace-insert-003

Rakentamisen aikana sijoittaminen tulisijaan on erittäin järkevää, erityisesti vuodelle 2024 ja sen jälkeiselle ajalle. Tässä muutamia syitä, miksi tulisija on hyvä valinta:

 1. Energiavarmuus ja omavaraisuus: Sähkön hinnat ja saatavuus voivat vaihdella voimakkaasti, kuten viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet. Tulisija tarjoaa vaihtoehtoisen lämmitysmuodon, joka ei ole riippuvainen sähköverkosta. Tämä lisää kotisi energiaomavaraisuutta ja vähentää riippuvuutta ulkoisista energialähteistä.
 2. Sähkön ailahtelut: Sähkön hinta ja saatavuus ovat ailahtelevia, ja tämä suuntaus saattaa jatkua tai jopa voimistua tulevaisuudessa. Tulisijalla voidaan vähentää riippuvuutta sähköstä lämmityksessä, mikä tuo taloudellista turvaa ja vakautta.
 3. Ympäristöystävällisyys: Puun polttaminen on uusiutuva energianlähde, kun sitä käytetään vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja voi pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä.
 4. Lämpö ja mukavuus: Tulisija luo kodikasta tunnelmaa ja tarjoaa miellyttävää lämpöä, joka leviää tasaisesti koko tilaan. Se on myös visuaalisesti houkutteleva elementti kodin sisustuksessa.
 5. Arvonlisäys kiinteistölle: Tulisija voi nostaa kiinteistön arvoa, sillä se on haluttu ominaisuus monille kotiostajille. Se tuo lisäarvoa sekä käytännöllisyyden että esteettisyyden kautta.
 6. Kustannustehokkuus pitkällä aikavälillä: Vaikka tulisijan asentaminen vaatii alkuinvestointia, se voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä vähentämällä riippuvuutta kalliista sähköstä lämmityksessä.
 7. Hätävarajärjestelmä: Sähkökatkosten aikana tulisija toimii lämmönlähteenä, tärkeänä turvatekijänä erityisesti kylminä kuukausina.

Yhteenvetona: tulevaisuudessa tulisijan asentaminen rakennusvaiheessa tarjoaa monia etuja: taloudellista vakautta, omavaraisuutta, ympäristöystävällisyyttä, mukavuutta ja arvonlisäystä kiinteistölle. Se on viisas valinta, joka tuo turvaa ja lämpöä kotiin tulevaisuuden epävarmoissa olosuhteissa.

Alla vielä pointteja maailman energiatilanteesta.

Maailman energiatilanteeseen vaikuttavat monet tekijät, jotka muokkaavat niin energian saatavuutta, hintoja kuin käyttötapoja. Tässä tarkastellaan joitakin merkittävimpiä tekijöitä:

 1. Geopoliittiset tekijät: Poliittiset suhteet ja jännitteet eri maiden välillä voivat vaikuttaa merkittävästi energian saatavuuteen. Esimerkiksi öljyn ja kaasun viejämaiden väliset konfliktit tai poliittiset päätökset voivat johtaa toimitushäiriöihin ja hintojen vaihteluihin.
 2. Ympäristöpolitiikka ja -säädökset: Hallitusten asettamat ympäristöön liittyvät säännökset ja tavoitteet, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön edistäminen, vaikuttavat voimakkaasti energiamarkkinoihin. Tämä voi edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden kysyntää.
 3. Taloudellinen kehitys ja kasvu: Maailmantalouden kasvu lisää energian kysyntää, erityisesti nopeasti kehittyvissä talouksissa. Tämä voi johtaa energian hinnannousuun ja lisätä painetta löytää uusia energialähteitä.
 4. Teknologinen kehitys: Teknologian kehitys, kuten tehokkaampien ja edullisempien uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinko- ja tuulivoiman, sekä energian varastointiteknologioiden kehittyminen, voi vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja alentaa energian kustannuksia.
 5. Ilmastonmuutos ja ympäristövaikutukset: Ilmastonmuutoksen seuraukset ja ympäristön tila vaikuttavat energiapolitiikan suuntaan. Tämä voi lisätä painetta siirtyä puhtaampiin energiamuotoihin ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
 6. Energiavarantojen saatavuus ja uudet löydöt: Energiavarantojen, kuten öljyn, kaasun ja hiilen, saatavuus ja uusien varantojen löytäminen voivat vaikuttaa energian hintoihin ja markkinoiden dynamiikkaan.
 7. Kuluttajien asenteet ja käyttäytymisen muutokset: Yleinen tietoisuus ympäristökysymyksistä ja kestävän kehityksen tavoitteista voi vaikuttaa kuluttajien energiankäyttötottumuksiin, mikä puolestaan voi ohjata markkinoita kohti puhtaampia ja kestävämpiä energiamuotoja.

Nämä tekijät yhdessä muokkaavat jatkuvasti maailman energiatilannetta, luoden sekä haasteita että mahdollisuuksia tulevaisuuden energianhallintaan ja -politiikkaan.

Sovi myymäläkäynti asiantuntijalle