Sovi myymäläkäynti asiantuntijalle

Spis- och skornstentjänster också på svenska

30.11.2020
contura-swedish-qulity-1

Många av oss erbjuder spis- och skornstentjänster också på svenska.

Först, ta kontakt med en svenskspråkig handlare och fortsätta att diskutera av din eldstadvision.
Det hjälpar om du kan ta med fotografier av din gamla spis eller ritningar på ditt hus . Så ser man vilken
spistyp kan vi tänka på i detta fall. Värmeåmråde, säkerhetsavstånd, färg och så vidare.

Snart har vi en lössning för dig.

 

Takkahuone Uleåborg / Sami Ronkainen

Sovi myymäläkäynti asiantuntijalle